aboutus

Giấy chứng nhận

QC Hồ sơ

PHẨM CHẤT

SFC Có hệ thống quản lý chất lượng, khoa học, hoàn chỉnh, thông qua chứng nhận hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001. Nhiều sản phẩm được UL chấp thuận. Chúng tôi thiết lập bộ phận QC với thanh tra đặc biệt cho mỗi quá trình và có một tiêu chuẩn QC phát triển để đảm bảo tỷ lệ đủ điều kiện tất cả các thời gian.

Kiểm tra chất lượng từ nguyên liệu đến sản xuất, và giao hàng.

Đầy đủ các thiết bị trong phòng thí nghiệm chất lượng.

Tất cả các sản phẩm vận chuyển có thể được thông qua bởi SGS, BV hoặc các bên thứ ba kiểm tra.

Chúng tôi hứa sẽ bán tất cả các sản phẩm chất lượng tốt.

Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Mr. Light Sheng
Tel : +8657384775192
Fax : 86-0573-84775190
Ký tự còn lại(20/3000)